Meer faillissementen in September in verband met extra zittingsdag

Deze week meldde het CBS dat in de maand september 524 faillissementen zijn uitgesproken in Nederland. Dit is een stuk meer dan in augustus, maar niet meer dan in juli. De logische verklaring hiervoor is volgens het CBS de extra zittingsdag in september, waardoor de rechter een dag me

10% minder faillissementen in 2014

Goed nieuws voor de economie. Nadat 2 jaar lang het aantal faillissementen flink groeide, daalt het aantal faillissementen dit jaar met 10%. Dit is op zicht niet zo verrassend, omdat er al een tijd geleden geluiden kwamen dat de economie zich licht aan het herstellen is. Een belangrij

Valse mails van Centraal Incassobureau in omloop

Incassobureaus hebben voor veel mensen een degelijke en serieuze uitstraling. Wanneer men dan ook een mail ontvangt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), gaat men er blind vanuit dat het om een vertrouwelijke en betrouwbare mail gaat. Niets is echter minder waar. Opnieuw g

Incasso branche lijdt niet onder groot aantal faillissementen

Afgelopen maand werd bekend dat er steeds meer faillissementen zijn onder incassobureaus. Dit lijkt raar, omdat de economische crisis anders doet vermoeden. Er zijn toch immers meer bedrijven in geldnood, dus ook meer achterstallige betalingen? Toch werkt het in de praktijk niet zo. M