Nieuw: Geen extra aanmaning meer nodig

Zoals bekend moest voorheen iedere schuldeiser een extra aanmaning sturen na de wel bekende ‘veertien dagen brief’. In deze veertien dagen brief meldt de schuldeiser dat als de schuldhebbende binnen 14 dagen niet betaalt, ook de incassokosten in rekening worden gebracht. Vorig jaar werd nog in een rapport van rechters gesteld dat iedere consument of huurder recht heeft op een extra aanmaning nadat zij de veertien dagen brief hadden ontvangen. Onlangs heeft de Hoge Raad echter besloten dat dit niet hoeft, waardoor de incasso kosten na de veertien dagen brief zullen worden doorberekend door schuldeisers of incassobureaus.

Deze uitspraak is voordelig voor incassobureaus en schuldeisers, omdat dit hen veel werk bespaart. Het vaak al langdurige incasso traject hoeft zo niet nog langer te duren.