Meer faillissementen in September in verband met extra zittingsdag

Deze week meldde het CBS dat in de maand september 524 faillissementen zijn uitgesproken in Nederland. Dit is een stuk meer dan in augustus, maar niet meer dan in juli. De logische verklaring hiervoor is volgens het CBS de extra zittingsdag in september, waardoor de rechter een dag meer heeft gehad om faillissementen uit te roepen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er in dezelfde periode 20% minder faillissementen uitgeroepen. Echter is het verschil met voor de crisis nog schrijnend. Het aantal faillissementen was in 2008 2 keer minder dan nu het geval is.

Handel
De meeste faillissementen in de maand september waren afkomstig uit de groot- en detailhandel. Een andere branche die vrij veel faillissementen kende was de financiële dienstverlening.

Normale berekening
Om de grote verschillen tussen de maanden te vermijden (ivm de extra zittingsdagen) wordt er, om een trend te berekenen, veelal uitgegaan van het gemiddeld over 3 maanden. Hierdoor kun je dus meer zeggen over de staat waarin de economie zich bevindt. In dat kader is het aantal faillissementen een stuk minder als in 2013, maar is het nog een stuk hoger dan dat het voor de crisis was.