Hulp voor bedrijven die in zwaar week verkeren

In onze vorige blog berichtten we over een terugloop van het aantal faillissementen in Nederland. Toch is er nog een aanzienlijk aantal bedrijven in Nederland die hun hoofd niet boven water kunnen houden en zodoende failliet gaan.

Voor de bedrijven die op dit moment financiële problemen hebben is er echter goed nieuws. Er is namelijk een voorbereiding gaande om een aanpassing door te voeren van de Faillissementswet. Hiermee wordt het mogelijk om een dwangakkoord te verwezenlijken zonder een faillissement, waardoor bedrijven die in zwaar weer verkeren de mogelijkheid hebben om hun problematische schulden te herstructureren. Dit uiteraard op basis van een akkoord tussen het desbetreffende bedrijf en de schuldeisers en aandeelhouders.

Het akkoord heeft niet alleen invloed of de bedrijven die in de schuldsanering zitten, maar ook op de schuldeisers. Schuldeisers kunnen immers tot een akkoord worden gedwongen door de rechter, wanneer het merendeel van de schuldeisers en aandeelhouders het akkoord voor de herstructurering ondersteunen. De ondernemer kan een voorstel doen aan de andere partij(en) voor de sanering van de schulden, maar ook schuldeisers kunnen een dergelijk voorstel doen aan de mede schuldeisers en aandeelhouders.

De aanpassing van de Faillissementswet geldt voor alle ondernemingen. Hierbij maakt het niet uit welke rechtsvorm de onderneming heeft of welke diensten het aanbiedt. Per 1 januari 2015 zal de wetswijzing waarschijnlijk worden doorgevoerd.