Groot aantal jongeren met financiële problemen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 20% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar in financiële problemen verkeren. Het betreft hier voornamelijk problemen met het betalen van rekeningen van zorgverzekeraars en telefoonaanbieders of openstaande boetes. Wat nog meer opvalt uit het onderzoek is dat een groot deel van de jongeren in deze leeftijdscategorie al een betalingsachterstand hebben bij de Belastingdienst.
Het Nibud (Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting) noemt de situatie omtrent jongeren en hun financiële situatie “zorgwekkend”. Zeker omdat jongeren eigenlijk pas net de verantwoordelijkheid hebben over hun eigen geld.

De cijfers
Uit de cijfers uit het onderzoek blijkt dat 11 procent van de jongeren aangeeft vaak een tekort aan geld te hebben. In het geval van minderjarigen is dit tekort meestal niet zo groot, maar voor de groep boven de 18 jaar is dit niet het geval. Zij hebben vaak openstaande rekeningen van de Belastingdienst, niet betaalde telefoonrekeningen en zorgpremies en onbetaalde boetes. Hoewel het bij ongeveer de helft van de jongeren boven de 18 om een tekort van minder dan €100,- gaat, is er ook een groep van 20% waarbij de schuld hoger is dan €2500,-.

Vrienden en Familie
Een aanzienlijk deel van de jongeren geeft aan wel eens te lenen bij familie en vrienden. Volgens het Nibud is zeker de rol van de ouders erg belangrijk bij de bewustwording van jongeren over hun geldzaken. Bijna twee derde van de jongeren boven de 18 geeft namelijk aan dat zij minstens 1 keer per maand praten met hun ouders over hun financiën. Het Nibud geeft aan dat ouders hun invloed kunnen gebruiken om de financiële positie van hun kinderen te verbeteren.