Groot aantal jongeren met financiële problemen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 20% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar in financiële problemen verkeren. Het betreft hier voornamelijk problemen met het betalen van rekeningen van zorgverzekeraars en telefoonaanbieders of openstaande boetes. Wat nog meer opvalt uit het ond